GEVOELSINFLATIE

Dat is de inflatie zoals ze door de mensen wordt. Het woord is te vergelijken met “gevoelstemperatuur”, een woord dat vooral in de winter veel wordt gebruikt. Als de temperatuur bijvoorbeeld net onder het vriespunt ligt, maar er staat een stevige wind dan hebben de mensen het gevoel dat het heel wat kouder is en dan zegt men wel eens dat de gevoelstemperatuur bijvoorbeeld 7 graden lager ligt.

Parallel daarmee is de aanduiding voor de inflatie zoals die door de consument wordt ervaren. Net als bij de gevoelstemperatuur is er een mogelijk verschil tussen de gevoelsinflatie en de werkelijke inflatie. Zo heeft de consument nu het gevoel dat de euro alles duurder heeft gemaakt, terwijl de echte inflatiecijfers een stuk genuanceerder zijn.