GETROUWHEIDSPREMIE

De getrouwheidspremie van een spaarrekening verwerft u enkel wanneer de gelden onafgebroken twaalf maanden op de rekening staan. Vervolgens wordt ze de eerste dag van het kwartaal volgend op de verwerving op de rekening gestort (op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober).