GESTRUCTUREERDE PRODUCTEN

Onder de notie  gestructureerd product verstaat men alle beleggingsformules waarvan het rendement wordt berekend op basis van een gestructureerde formule die gekoppeld is aan de ontwikkeling van welbepaalde financiële activa (aandelen, aandelenmandje, beursindex, een min of meer vastgelegde portefeuille, intrestvoeten, deviezen,…). Het gaat dus om fondsen en sicavs met een volledige of gedeeltelijke kapitaalbescherming, om bepaalde “notes” en om bepaalde levensverzekeringscontracten van type tak 23.