GEMENGDE FONDSEN

Een gemengd fonds spreidt zijn beleggingen over aandelen, obligaties, en liquiditeiten in welbepaalde sectoren, in welbepaalde landen, in welbepaalde munten of wereldwijd. De gemengde fondsen kunnen worden onderverdeeld in de volgende categorieën :

– defensieve (low) : beleggen hoofdzakelijk in risicoloze beleggingen (75 % van de portefeuille is bijvoorbeeld belegd in obligaties, hoofdzakelijk in stabiele munten);

– neutrale (medium) : verdelen hun beleggingen ongeveer gelijkwaardig over riskante beleggingen (aandelen,…) en risicoloze beleggingen (obligaties,…);

– agressieve of dynamische (high) : beleggen hoofdzakelijk in risicovolle beleggingen (75 % van de portefeuille is bijvoorbeeld belegd in aandelen).

Elk product richt zich tot een welbepaald publiek op basis van het risicoprofiel en de beleggingshorizon. Hoe meer risico’s u aanvaardt en hoe verder uw beleggingshorizon reikt, hoe meer u mag beleggen in de meest dynamische fondsen. En omgekeerd natuurlijk.