GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS

Een beleggingsfonds kan men eigenlijk vergelijken met een zeer grote spaarpot, die wordt gevuld met centen van vele spaarders. Als zij hun geld aan het fonds toevertrouwen krijgen ze in ruil daarvoor een effect - tegenwoordig is dat steeds vaker gewoon een bewijs van inschrijving op de effectenrekening - : het deelbewijs. De beheerders beleggen het ingezamelde geld in obligaties, aandelen, rekeningen… of elke andere min of meer duidelijk afgebakende beleggingsvorm.  

Een dergelijk fonds kan "gesloten" zijn. Dit wil zeggen dat het aantal deelbewijzen vast ligt en dat het kapitaal niet verandert. De waarde van de deelbewijzen hangt in dat geval af van de vraag en het aanbod. De meeste gesloten fondsen noteren op de beurs van New York.   

In België zijn de meeste fondsen "open" : de uitgifte van deelbewijzen gebeurt druppelsgewijs. Bij elke intekening worden nieuwe deelbewijzen uitgegeven die het kapitaal van het fonds verhogen. De uitgifteprijs/verkoopprijs is de inventariswaarde : de totale waarde van de effecten in portefeuille op een welbepaald ogenblik, gedeeld door het aantal deelbewijzen in omloop.