GECOMBINEERDE RATIO

 

Bij schadeverzekeringen, de gecombineerde ratio is de verhouding tussen enerzijds de totale kosten en schadevergoedingen en anderzijds de geïnde premies