FUTURE

Beschrijving

Een "future" is een termijncontract.
Via dit contract verbinden twee partijen er zich toe om op een gegeven ogenblik in de toekomst en tegen een welbepaalde prijs, een bepaalde hoeveelheid van een onderliggende waarde met elkaar te verhandelen.
Oorspronkelijk waren de onderliggende waarden bepaalde goederen (bloem, koffie, petroleum, …) . De future was een middel om zich in te dekken tegen de prijsschommelingen tussen de dag van de bestelling van het product en het ogenblik van de levering ervan.
Vandaag zijn futurs ook financiële instrumenten en de onderliggende waarde kan een munt zijn, een obligatie, een beursindex of nog een ander instrument.
Een futurecontract houdt een verplichting in en onderscheidt zich dus van de warrants en de opties die eigenlij een recht inhouden. Via de future engageert de koper zich om op de afgesproken datum de levering van de onderliggende waarde aan te nemen en het verschuldigde bedrag te betalen. De verkoper engageert zich om onderliggende waarde te leveren tegen de vastgestelde prijs (verschuldigd bedrag).

 

Gebruik

Aangezien een future gestoeld is op de prijs die een waarde op een welbepaald ogenblik in de toekomst zal hebben, kan de future worden gebruikt als instrument om een portefeuille te beschermen (zich ervan verzekeren dat men op een welbepaald ogenblik een waarde kan verkopen tegen een prijs waarvan men weet dat hij niet lager zal zijn dat wat in het contract is vastgelegd) maar ook als instrument om te speculeren (bijvoorbeeld via een verkoop zonder dekking : men belooft in een contract om een waarde te leveren die men niet bezit, in de hoop dat men ze dan kan kopen tegen een prijs die lager ligt dan het door koper verschuldigde bedrag, waarbij men uiteraard het risico loopt dat men zelf meer zal moeten betalen dan men uiteindelijk zal krijgen).

 

Verhandeling

Futures worden verhandeld op gespecialiseerde beurzen zoals bijvoorbeeld in Londen en Amsterdam. In principe zijn ze niet bestemd voor particuliere beleggers.

 

Veiligheid

Om de risico's te vermijden die verbonden zijn aan het niet uitvoeren van een futurecontract, verplichten de futuresbeurzen om vooraf een marge, een percentage van de waarde van het contract, te storten.