FUNGIBELE OBLIGATIE

Men zegt van een obligatie dat ze fungibel (of onderling uitwisselbaar) is als de emittent al een lening heeft uitgegeven tegen dezelfde voorwaarde : zelfde munt, zelfde intrest, betaald op dezelfde dag en dezelfde vervaldag, eventueel ook met dezelfde kenmerken inzake leverbaarheid en achtergesteld karakter. Het enige dat verandert is de uitgifteprijs, die is aangepast aan de marktomstandigheden. Vandaar dat ook het actuarieel rendement verschilt. Later kunnen beide leningen worden versmolten tot dezelfde obligatie met slechts één notering.