FUNDAMENTELE ANALYSE

Men heeft het over fundamentele analyse als een aandeel wordt gewaardeerd op basis van de verwachtingen over de toekomst van het bedrijf. Aan de basis ligt de berekening van de theoretische waarde van een aandeel  :

· dividend : wat zal de som van de dividenden van het jaar nadien opbrengen tot in het jaar dat overeenstemt met de gekozen belegginghorizon ?   Voor de nabije jaren houdt men rekening met een zo precies mogelijke voorspelling, die gebaseerd is op de analyse van het bedrijf (potentieel om de winst te bestendigen of te doen toenemen, winstverwachtingen, financieringsmogelijkheden, management,…) en van de sector. Voor de jaren die wat verder in de tijd liggen houdt men rekening met een constante dividendgroei.

· geëiste return :  Het dividendbedrag moet worden vergeleken met wat vastrentende beleggingen opbrengen en daar moet nog een risicopremie aan worden toegevoegd (het bijkomende rendement dat de belegger verlangt in vergelijking met een risicoloze intrestvergoeding). Gemiddeld ramen wij dat een rendementssurplus van 3,5 % nodig is om de voorkeur te geven aan aandelenbeleggingen

· Koers : als de theoretische waarde lager is dan de koers, is het aandeel ondergewaardeerd of goedkoop. Als de theoretische waarde hoger is, dan is het aandeel overgewaardeerd of duur. Tussen beide in is de waarde correct.

De fundamentele analyse is de tegenpool van de technische analyse, die voornamelijk gebaseerd is op de grafieken uit het verleden.