FUNDAMENTALS

De fundamentals zijn de economische gegevens die het mogelijk maken om de gezondheidstoestand van de economie te onderzoeken en die het economische en monetaire beleid beïnvloeden. Het gaat om belangrijke economische indicatoren zoals de inflatie, de groei, de werkloosheid of de handelsbalans.

Men heeft het ook over fundamentals als men verwijst naar economische criteria die in aanmerking moeten worden genomen om over de economische kwaliteit van een onderneming te oordelen. Het gaat bijvoorbeeld om de omzet- en winstgroei en om de financiële structuur van de onderneming.