FSMA

In de nasleep van de financiële crisis werd de structuur van de toezichthouders en de manier waarop toezicht werd gedaan onder de loep genomen.

In ons land werd geopteerd om het toezicht te laten evolueren naar een tweeledig model, het zogenaamde ‘Twin Peaks’-model. Dit houdt in dat het toezicht op de financiële sector aan de ene kant bij de Nationale Bank wordt ondergebracht en aan de andere kant bij de CBFA. Deze laatste is trouwens veranderd van naam en gaat nu als de Financial Services & Markets Authority (FSMA) of 'Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten' door het leven.

De FSMA zal nu toezicht uitvoeren op de financiële markten, beleggingsinstrumenten en houdt het gedrag van alle financiële instellingen en spelers tegen het licht. Houden ze zich bij een productlancering aan de regels (omtrent prospectus en publiciteit), is een voorbeeld hiervan. De FSMA staat ook in voor de bescherming van de consument. Voor meer info, kan u nog terecht op het nieuwe webadres: www.fsma.be.

De Nationale Bank van haar kant moet de ‘stevigheid’ van de bankinstellingen in het oog houden. Is hun kapitaal hoog genoeg? Nemen ze niet te veel risico’s? Hoe evolueert de winst? Dit zijn vragen die de Nationale Bank zich kan stellen. Ze heeft ook het recht om een licentie van een bank in te trekken.