FONDSEN MET KAPITAALBESCHERMING

Een fonds met kapitaalbescherming verzekert de belegger ervan dat hij op de vervaldag zijn begininleg zal terugkrijgen. In feite is enkel de initiële waarde van het product beschermd : de prijs die men heeft betaald als men in het fonds is gestapt tijdens de intekeningsperiode, en dit op voorwaarde dat men zijn deelbewijzen bijhoudt tot op de vervaldag. Ook is het zo dat men zijn begininleg terugkrijgt zonder kosten en taksen. Bovendien is bij sommige fondsen slechts een gedeelte van het kapitaal beschermd (bijvoorbeeld 90 %).

Het rendement van deze fondsen is beperkt aangezien de beheerders, om de kapitaalbescherming te kunnen bieden, bij hun beleggingen zo weinig mogelijk risico's mogen nemen. Het rendement wordt voorts bepaald door allerhande berekeningen die gebaseerd zijn op de evolutie van indexen, aandelenmandjes, munten… Sommige fondsen met kapitaalbescherming klikken ook opbrengsten vast. Die fondsen duidt men aan als klikfondsen   (zie deze term).