FLOATING RATE NOTE

Een Floating Rate Note is een obligatielening waarvan de coupon enerzijds bestaat uit een vaste intrest en anderzijds uit een intrest die parallel evoluteert met de referentie-intrest (bijvoorbeeld LIBOR,enz.).
Voor veel Floating Rate Notes zijn er driemaandelijkse coupons.