FEBELFIN

Febelfin is de Belgische federatie van het finaciewezen. Het gaat om een koepelorganisatie die werd opgericht door vijf verenigingen: de Belgische Vereniging van Banken en Beursvennootschappen (BVB), de Belgische Vereniging van Asset Managers (BEAMA), de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK), de Belgische Vereniging van Beursleden (BVBL) en de Belgische Leasingvereniging (BLV). De federatie heeft een kleine 250 leden, waaronder uiteraard de belangrijkste banken van het land, maar ook Euronext en Atos Worldline, het vroegere Banksys. Zowel op nationaal als op internationaal niveau is Febelfin de belangrijkste vertegenwoordiger van de Belgische financiële wereld. De federatie wil de belangen van de financiële sector verdedigen en gezamenlijke standpunten innemen, vooral op juridisch en fiscaal vlak. Die standpunten staan soms haaks op die van Test-Aankoop en Budget Week. Dat was met name het geval toen de sector een zeer conservatief standpunt innam in het nog altijd voortdurende debat rond de transparantie van spaarrekeningen.