FACTORBELEGGEN

Bij factorbeleggen ligt de focus op het zoeken naar beleggingen, voornamelijk aandelen, die een welbepaalde eigenschap (‘factor’) bezitten die op termijn verantwoordelijk is voor een bovengemiddeld rendement. Veelgebruikte factoren zijn ‘waarde’, ‘momentum’, ‘kwaliteit’ ‘dividend’ en ‘volatiliteit’.

– Bij ‘waarde’ wordt gemikt op aandelen die ondergewaardeerd zijn t.o.v. de solide fundamenten van de achterliggende bedrijven.
– Bij ‘momentum’ wordt gekeken naar aandelen die over een korte periode, doorgaans 6 à 12 maanden, een sterke koersprestatie lieten optekenen.
– Bij ‘kwaliteit’ wordt gezocht naar aandelen van gezonde bedrijven met een uitstekende winstgevendheid.
– Bij ‘dividend’ ligt de nadruk op aandelen die consequent gulle dividenden uitkeren.
– Bij ‘volatiliteit’ tenslotte gaat de aandacht naar aandelen waarvan de beurskoers lager dan gemiddelde schommelingen vertoont.