EXPLOITATIECOËFFICIËNT

Het exploitatiecoëfficiënt van een bankinstelling is de verhouding tussen de exploitatiekosten (personeelskosten, administratieve kosten) en het netto bankproduct (NBP; het geheel van alle inkomsten van de bank).

Deze coëfficiënt is een belangrijke indicator voor de rendabiliteit. De daling van deze ratio wijst ofwel op een daling van de exploitatiekosten, ofwel op een stijging van de inkomsten, ofwel op een combinatie van beide.