EXECUTION ONLY

Wie geen nood heeft aan beleggingsadvies en zelf zijn beleggingen wil beheren en opvolgen, kan kiezen bij zijn financiële verlener voor de optie ‘execution only’. Uw financiële dienstverlener beperkt zich dan tot het verwerken van uw aan- en verkooporders. Wel is hiervoor in bepaalde gevallen een kennistest vereist. Het nadeel van execution only is dat u volledig aangewezen bent op uzelf. Execution only is dan ook enkel geschikt voor de belegger die van wanten weet en zich ervan bewust is welke risico’s hij neemt.