EX-WARRANT

Aan sommige obligaties is een warrant vastgehecht. Dat is een effect dat de bezitter ervan in staat stelt om tijdens een welbepaalde periode en tegen vooraf vastgelegde voorwaarden een andere obligatie te kopen, een aandeel, een hoeveelheid goud…  Zolang het recht bestaat zegt men dat de obligatie cum warran noteert. Als de limietdatum voor het uitoefenen van de warrant is verstreken, past de koers van de obligatie zich daaraan aan en men zegt dat de obligatie ex-warrant noteert.  

Het wordt dus eigenlijk opnieuw een gewone obligatie.