EUROPEES DEPOSITOGARANTIESYSTEEM

Het Europees depositogarantiesysteem, dat men ook nog soms aanduidt met de termen waarborgfonds of garantiefonds treedt in werking als een bank failliet gaat. Het garandeert dat de deposito's van spaarders bij de banken schadeloos worden gesteld tot een bedrag van min 5 0 000 euro (sommige landen gaan verder) per persoon. De schadeloosstelling is van kracht voor alle deposito's bij de bank zelf (zicht-, spaar- en termijnrekeningen, kasbons van de instelling die op een effectenrekening staan). Het garantiesysteem is beprekt tot deposito's in euro en in de munten van de Europese Unie. Het fonds wordt gespijsd door de banken die er regelmatig een bijdrage in storten of zich engageren om dat te doen in geval het garantiefonds moet tussenkomen.