EURONEXT

Euronext is de naam van de vennootschap die ontstaan is uit de fusie van de beurzen van  :

- Brussel
- Amsterdam
- Parijs
- Lissabon
- Dublin