EUROCLEAR

De CIK – de term staat voor Caisse Interprofessionnelle – Interprofessionele kas – was een Belgische organisatie die tot eind 2005 het verkeer van de effecten die niet materieel werden aangevraagd in de juiste banen leidde. Sinds 1 januari 2006 is de CIK opgegaan in Euroclear en heet de organisatie Euroclear Belgium. Euroclear is het grootste zogenaamde settlementhuis ter wereld. Het staat in voor de afwikkeling van effectentransacties en meer bepaald de laatste stap daarvan : de uitwisseling van het cash geld dat u betaalt voor de effecten die niet materieel geleverd worden. Concreet gezien biedt Euroclear Belgium aan de belangrijkste financiële instellingen financiële diensten aan die ervoor helpen zorgen dat de effecten die u koopt op de juiste manier op uw effectenrekening worden ingeschreven. 

Overigens zal de organisatie nog aan belang winnen, aangezien de materiële levering van effecten na 31 december 2007 niet meer mag worden gevraagd.