ETHISCHE INDEX

De belangstelling voor ethische beleggingen heeft een aantal ethische indexen doen ontstaan die de koersen weerspiegelen van bedrijven waaraan onafhankelijke waarderingsinstituten het label "duurzaam" hebben toegekend. De grote namen die we terugvinden zijn de Calvert Social Index, de Domini Social Index, de Dow Jones Sustainability Indexes en de FTSE4good. Forum Ethibel, de Belgische organisatie die duurzame labels uitreikt aan beleggingsfondsen, beschikt eveneens over enkele indexen : de Ethibel Sustainability Indexen. Meer dan vroeger beperken deze indices zich niet tot een panel van sectoren of regio's maar houden ze rekening met een zo breed mogelijke spreiding. Overigens blijkt uit alle studies telkens weer dat de prestaties van ethische fondsen en klassieke fondsen vrij gelijklopend zijn.