ERFPACHT

Erfpacht is een soort huurcontract, maar op lange termijn (minstens 27 jaar). Het statuut van de erfpachter sluit dicht aan bij dat van de eigenaar. In sommige projecten bent u erfpachter en wordt de erfpacht automatisch verlengd wanneer ze vervalt, wat in zekere zin neerkomt op eigenaar zijn. In andere projecten bent u eigenaar en geeft u uw goed gedurende 27 jaar in erfpacht.