EONIA

EONIA staat voor Euro OverNight Index Average.
De EONIA-rente is de die dag toegekende rente op interbancaire deposito's in euro. Ze wordt berekend op basis van het gewogen gemiddelde van de rentes die een brede waaier van verschillende banken op de monetaire interbankenmarkt in euro hanteren tot de volgende werkdag.
De EONIA-rente is samen met de Euribor-rente, die geldt voor periodes van één week tot een jaar, één van de referentierentes op de geldmarkten in de eurozone.