EIGEN VERMOGEN / TOTAAL BALANS

Het delen van het cijfer van het eigen vermogen (of de eigen middelen) door het totaal van de balans maakt het mogelijk om te bepalen welk gedeelte van de activa van de onderneming gefinancierd wordt door eigen middelen en niet door andere methodes (krediet,…) en dus ook om de financiële soliditeit van de onderneming onder de loep te leggen. Hoe hoger deze ratio, hoe steviger de onderneming financieel in haar schoenen staat.