EIGEN VERMOGEN

Het eigen vermogen van een bedrijf bestaat uit de middelen die werden aangedragen door de "eigenaars" van het bedrijf. Die "eigenaars" kunnen kapitaal ter beschikking stellen (cash) of een inbreng in natura doen (terreinen, gebouwen, enz.). In ruil daarvoor krijgen ze aandelen van het bedrijf en worden ze dus aandeelhouder.

Het eigen vermogen kan jaarlijks aangroeien doordat er winstreserves worden aangelegd (deel van de winst dat niet wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders in de vorm van een dividend), of het kan slinken wanneer een bedrijf verlieslatend is.

Het eigen vermogen vormt een soort waarborg voor de schuldeisers van het bedrijf. Als een bedrijf failliet gaat, worden de aandeelhouders (inbrengers van eigen vermogen) pas terugbetaald nadat alle andere schuldeisers volledig werden vergoed.

Als een bedrijf zijn eigen vermogen wil versterken, kan het bijkomend kapitaal werven bij de bestaande aandeelhouders of bij nieuwe aandeelhouders (kapitaalverhoging door de uitgifte van nieuwe aandelen).