EFFECTENREKENING

De effectenrekening of aandeelhoudersrekening is een bankrekening waarop effecten (aandelen, obligaties, kasbons, deelbewijzen van fondsen,…) geplaatst zijn.

Op een effectenrekening worden de intresten en dividenden gestort  vanaf de betaaldag, en het nieuws rond de operaties op de betrokken effecten wordt meegedeeld via de correspondentie rond de rekening. Effecten die op een effectenrekening staan, zijn niet anoniem.