EEUWIGDURENDE OBLIGATIE

Een eeuwigdurende obligatie is een obligatie waarvoor geen enkele vervaldag is vooropgezet. De emittent heeft dus niet de verplichting om het kapitaal op een welbepaald ogenblik terug te betalen, hij is enkel verplicht om de jaarlijkse intresten te betalen.  

Voor beleggers kunnen eeuwigdurende obligaties een buitenkansje vormen, als de toegekende intrestvergoeding hoog is.

Een bezitter van een eeuwigdurende obligatie die zijn kapitaal terugwil, zal de obligatie hoe dan ook op de beurs moeten verkopen tegen de koers van dat moment. Die koers zal afhangen van het verschil tussen het renteniveau van dat ogenblik en de rentevergoeding op de obligatie.