ECONOMISCHE CYCLUS

Met de term economische cyclus duidt men de periodieke schommelingen aan die men vaststelt in de economische activiteit.

Bij een sterke vraag moet de productie zich aanpassen aan die grotere vraag. Bij een dalende vraag gebeurt het omgekeerde : dan vertraagt de productie. Zo zijn er opeenvolgende periodes van groei en stagnatie. Een periode waarin het Bruto Binnenlands Product (BBP) regelmatig stijgt is een periode van economische groei. Een periode waarin het BBP geleidelijk aan daalt, noemt men een recessie.  De eerste periode van groei na een recessie wordt economisch herstel genoemd.  

De duur van een economische cyclus is moeilijk te voorzien.