EBITDA/OMZET

EBITDA is de afkorting van earnings before interest, taxes, depreciation and amortization. Het gaat dus om het resultaat voor intrestlasten, belasting, waardeverminderingen en afschrijvingen. Het is een variante op de cashflow. (1).  

Dit cijfer delen door de omzet  (EBITDA/sales), geeft een idee van de rendabiliteit van de onderneming.  

(1) cashflow : over het algemeen alle "cash" inkomsten min alle lasten die uit de kas gaan; ook de nettowinst plus afschrijvingen, provisies,…; de cash flow geeft aan in welke mate het bedrijf in staat is om liquiditeiten te genereren en te investeren zonder schulden te moeten aangaan.