DUURZAAM

Een duurzame belegging (aandeel, obligatie, beleggingsfonds) voldoet aan een aantal criteria. Denk daarbij aan milieu (Kyoto-protocol, Klimaatakkoord van Parijs, afvalverwerking, …), sociaal (mens en maatschappij, welzijn, discriminatie, …) en deugdelijk bestuur (transparantie, corruptie, rechten van de aandeelhouder, …).

Duurzame beleggingsfondsen zijn krek dezelfde als traditionele, niet-duurzame, fondsen op het vlak van juridische structuur, fiscaliteit, regelgeving en activa waarin belegd kan worden (aandelen en obligaties). Het enige verschil is dat een duurzaam fonds belegt in aandelen en/of obligaties die worden geselecteerd op basis van een of meerdere duurzaamheidscriteria, zoals hierboven aangehaald. In de praktijk zal het fondsenbeheerteam het beleggingsuniversum screenen op de criteria die voor het fonds relevant zijn. Dat kan door een beroep te doen op interne of externe specialisten. Het eindresultaat is een portefeuille die enkel bestaat uit beleggingen die duurzaam zijn of die meer duurzaam zijn dan wat we vinden in traditionele fondsen.

Goed om te weten, is dat er nog altijd geen universele definitie bestaat van een duurzame belegging. Neem energie bijvoorbeeld. Een aandeel als de oliereus Shell zal in veel duurzame fondsen per definitie worden uitgesloten, terwijl het in andere duurzame fondsen in de top tien staat van grootste beleggingen. Waarom? Omdat het volop investeert in onderzoek naar andere bronnen dan olie bijvoorbeeld. Of omdat het heel wat inspanningen verricht in de strijd om de vervuiling tegen te gaan. Het debat is dan ook nog lang niet afgesloten.

In onze publicaties gebruiken we meestal de term duurzaamheid, maar weet dat er heel wat andere termen gebruikt worden in de sector. Denk daarbij aan groen, ecologisch, ethisch, maatschappelijk verantwoord, ESG (environment, social, governance), SRI (socially responsible investment, DMVI (duurzaam en maatschappelijk verantwoord investeren) en impact beleggen. De verschillen tussen en zelfs binnen de termen kunnen daarbij groot zijn.