DUBBELE BELASTING

Als u buitenlandse aandelen bezit, weet u ongetwijfeld dat de dividendbelasting een zware dobber kan zijn.

Dat de dividendbelasting zo zwaar is, komt omdat buitenlandse dividenden twee keer worden belast.

Met veel landen heeft België echter ook een zogenaamd dubbel belastingverdrag gesloten. Dat houdt in dat u een gedeelte van de buitenlandse dividendbelasting kunt recupereren omdat u ook de Belgische roerende voorheffing moet betalen.

In de meeste gevallen hebt u niet dadelijk recht op de verminderde voorheffing. U kunt het verschil slechts in een later stadium recupereren, op voorwaarde dat u dat uitdrukkelijk aanvraagt. 

De eerste mogelijkheid is dat u zelf de nodige stappen zet. Dat is het ingewikkeldst en het duurt ook het langst.  In grote lijnen komt het erop neer dat u eerst een formulier moet aanvragen (voor elk land bestaat een specifiek formulier) bij uw bank, bij uw belastingkantoor of bij het centraal taxatiekantoor.

De tweede mogelijkheid bestaat erin dat u aan uw bank vraagt om in uw plaats de nodige stappen te zetten. Verschillende banken bieden deze dienstverlening aan, maar niet noodzakelijk voor alle landen. En vanzelfsprekend doen ze dat niet voor niets.  

De laatste mogelijkheid is de eenvoudigste. In dit geval worden de dividenden rechtstreeks gestort en wordt dadelijk rekening gehouden met de verminderde buitenlandse voorheffing. Zo vermijdt u tegelijk dat u kosten moet betalen en dat u een lastige en vervelende procedure moet inzetten om de voorheffing te kunnen recupereren.