DOUBLE DIP

Om het concept van de double dip te doorgronden moet men ook vertrouwd zijn met de termen V-crisis en W-crisis. Die worden zo genoemd omdat de grafische weergave van de economische ontwikkeling van een land op die letters lijkt. Bij een V-crisis gaat de economische activiteit snel achteruit om daarna ook weer snel op te leven. Bij een W-crisis is er na een snelle terugval een kortstondig herstel, waarna opnieuw een een terugval volgt die eigenlijk erger is dan de eerste.  

Double dip is eigenlijk gewoon een andere term voor een W-crisis.