DOORLOPEND ORDER

Een beursorder wordt niet altijd onmiddellijk uitgevoerd. Dat is bv. het geval wanneer het order buiten de beursuren wordt ingegeven of bij limietorders, als de beurskoers de opgegeven limietprijs nog niet heeft bereikt. Het is dan handig om bij uw order een geldigheidstermijn op te geven.

Een beursorder kunt u als een doorlopend order ingeven. In brokerjargon wordt dan gesproken van GTC-orders (Engels voor Good-Til-Cancelled). Dat betekent dat zolang uw order niet wordt uitgevoerd, dat voor een langere periode geldig blijft. De optiemogelijkheden verschillen van de ene broker tot de andere. Bij de ene kunt u zelf een geldigheidsdatum invullen, bij de andere niet. Hoe dan ook, het order zal na een zekere tijd verstrijken. Vaak is dit op het einde van het jaar. Of als er intussen een operatie op het effect plaatsvindt die de koers van het aandeel fors kan beïnvloeden (dividenduitkering, aandelensplit…).