DIVIDENDBELEID

Het dividendbeleid van een onderneming staat niet noodzakelijk in verhouding met de winstevolutie. Sommige aandelen kunnen een hoger dividend toekennen, terwijl de resultaten slechter zijn. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als gevolg van uitzonderlijke gebeurtenissen of omdat de belangrijkste aandeelhouders het grootste deel van hun inkomsten uit de dividenden puren, of ook nog om het vertrouwen van de aandeelhouders te behouden. Een hoger dividend bij slechtere resultaten komt vooral voor bij cyclische aandelen, waarvan de resultaten sterk schommelen.   

Groeibedrijven keren vaak maar een laag of zelfs helemaal geen dividend uit. Ze doen dat om te sparen, om investeringen te financieren en om de groei te stimuleren en zo de aandeelhouder een compensatie te bieden voor het lage dividend.  

De cultuur inzake het dividendbeleid verschilt ook van land tot land : zo proberen Britse bedrijven bijna altijd tot elke prijs het dividend te behouden of te verhogen, terwijl de Amerikaanse er de voorkeur aan geven hun winsten opnieuw te investeren.