DIVIDEND IN AANDELEN

Een onderneming kan beslissen om de aandeelhouders te laten deelnemen in de winst op een andere manier dan via de uitkering van dividenden. Zo kan ze met name nieuwe aandelen aanbieden.  

Dat noemt men het dividend in aandelen of stock dividend.

Naargelang van de fiscale wetgeving die van kracht is in het land waar het bedrijf zijn maatschappelijke zetel heeft, kan dit alternatief een fiscaal interessante oplossing bieden. Zo kiezen met name de Nederlandse ondernemingen vaak voor deze vorm van vergoeding. In bepaalde omstandigheden (de uitkering van de aandelen moet worden beschouwd als een uitkering van de reserves en niet als een uitkering van de winst) zorgt dat ervoor dat er geen enkele voorheffing - noch een Belgische, noch een Nederlandse - moet worden betaald op wat men ontvangt.  

Als de aandeelhouder de keuze heeft tussen een dividend in baar geld en een dividend in aandelen, gebruikt men de term keuzedividend.

Soms is er ook sprake van een bonus.

De bonus heeft veel weg van het stock dividend of dividend in aandelen maar wat via een bonus wordt uitgekeerd is afkomstig van vroegere winsten, terwijl het in de andere gevallen gaat om de winst van het lopende of het pas afgesloten boekjaar.