DIVIDEND DISCOUNT MODEL

Het dividend discount model wordt gebruikt bij de actualisering van de waarde van een aandeel. Aangezien een aandeel geen vervaldatum heeft en nooit wordt terugbetaald, hangt de waarde ervan rechtstreeks af van de dividenden die in de toekomst zullen worden uitbetaald. Om de huidige waarde van het aandeel te berekenen is het dus nodig de toekomstige dividendstroom te actualiseren. Die actualisering gebeurt op basis van de intrestvoet - de intrest zonder risico die de spaarder minimaal vraagt voor zijn belegging - plus een risicopremie. Hoe langer het nog zal duren eer er dividenden worden uitgekeerd, hoe meer het aandeel gevoelig zal zijn voor een verandering van de intrestvoeten. Deze toestand is met name kenmerkend voor de groeiaandelen die slechts een dividend uitkeren na een lange periode met zware investeringen.