DISTRIBUTIE OF KAPITALISATIE?

 

Beleggingsfondsen kunnen op verschillende manieren worden ingedeeld. Een manier is om te kijken naar het uitkeringsbeleid. Daarbij hebt u de keuze tussen kapitalisatieaandelen en distributieaandelen:

– Bij kapitalisatie worden de geïnde opbrengsten (zoals dividenden van aandelen en intresten van cash en obligaties) automatisch herbelegd in het fonds waardoor de portefeuille aandikt. Die fondsen keren met andere woorden nooit een dividend uit.

– Bij distributie worden de opbrengsten niet herbelegd, maar al dan niet gedeeltelijk uitgekeerd in de vorm van een fondsendividend. Dat gebeurt bij ons meestel jaarlijks. En op het dividend betaalt u de roerende voorheffing.