DEPOSITOBOEKJE

De term depositoboekje wordt door sommige instellingen nog gebruikt als aanduiding voor de spaarrekening.