DEPOSITO- EN CONSIGNATIEKAS

Deze instelling bewaart de bedragen die door bedrijven in welbepaalde gevallen bij haar worden gestort ten behoeve van de bezitters van effecten.   

Dividenden en andere voordelen die samenhangen met aandelen en obligaties en die niet wordt opgeëist door de bezitters van die effecten worden door het uitgevende bedrijf doorgestort aan de Deposito- en Consignatiekas, zodat de bezitters daar de hun toekomende bedragen kunnen opvragen. Slechts na dertig jaar komen de niet opgevraagde bedragen van rechtswege toe aan de staat.

Na een overnamebod gebeurt het vaak dat het overnemende bedrijf meer dan 95 % van het overgenomen bedrijf in handen heeft en besluit om een openbaar uitkoopbod of squeeze out te lanceren om ook de resterende aandelen op te kopen.  

De bieder is verplicht om de bedragen die bestemd zijn voor de betaling van de aandelen die bij dit uitkoopbod niet worden aangeboden, neer te leggen bij de Deposito- en Consignatiekas. Na dertig jaar worden de aandelen dan eigendom van de staat. Elk jaar wordt in het staatsblad een lijst gepubliceerd van de effecten die het volgende jaar vervallen, evenals een lijst van de ondernemingen die geld of waarden hebben gestort bij deze instelling.  

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN
DEPOSITO- EN CONSIGNATIEKAS
Kunstlaan 30 - 1040 BRUSSEL
www.depositokas.be