DELTA (HEDGING)

De benaming delta verwijst naar het gegeven dat uitdrukt in welke mate een warrant gevoelig is voor de koersschommelingen van de onderliggende waarde.

Delta hedging is de praktijk die erin bestaat een aantal warrants te kopen of te verkopen in functie van de evolutie van de delta van de warrants, om zo op een correcte manier een post van de portefeuille af te dekken. Het gaat echter om een praktijk die door particulieren slechts zelden wordt toegepast, gezien de niet onaanzienlijke kosten van de operaties met warrants.