DEFLATIE

Deflatie is een aanhoudende prijsdaling over een lange periode. Het gaat vooral om een daling van de consumptieprijzen. Die worden het scherpst in de gaten gehouden door de centrale banken die de opdracht hebben de prijsstabiliteit te garanderen. Die prijsstabiliteit komt immers niet alleen in het gedrang bij een oververhitting van de economie, die tot een forse prijsstijging leidt, maar ook bij deflatie. Die is meestal het gevolg van aanzienlijke overcapaciteit in de economie. Met andere woorden als het aanbod groter is dan de vraag zien de ondernemingen zich genoodzaakt om hun prijzen te verlagen, zodat ze toch nog afnemers vinden voor hun producten en diensten. Tegelijk stellen ze zich terughoudender op om investeringen te doen of nieuwe medewerkers aan te trekken. Dat heeft zijn weerslag op de arbeidsmarkt zodat de consumenten op hun beurt de vinger op de knip houden, temeer omdat ze weten dat ze dezelfde producten iets later tegen een lagere prijs zullen kunnen kopen. Vandaar dat deflatie een door iedereen zeer gevreesde vicieuze cirkel is.

Tegenwoordig wordt er minder over gesproken, maar er bestaat ook « goede deflatie ». Dat is het geval als in periodes van sterke economische groei nieuwe technologieën en productiemethodes een sterke toename van de productiviteit mogelijk maken, zodat de kostprijs per geproduceerde eenheid daalt. De consumptieprijzen kunnen dan dalen terwijl de bedrijven toch meer winst kunnen maken en er een stevige economische groei mogelijk blijft.