DEFENSIEF AANDEEL

Een defensief aandeel is een aandeel waarvan de koersevolutie weinig gevoelig is voor de economische ontwikkelingen. Als het slecht gaat met de conjunctuur houden de koersen van defensieve aandelen normaal gezien beter stand dan die van cyclische aandelen. Een defensief aandeel maakt vaak deel uit van een defensieve sector :

· agrovoeding (Danone, Nestlé, Unilever…) : zowel bij hoog- als bij laagconjunctuur blijft het voor iedereen een noodzaak om te eten.

· nutsdiensten zoals energie en afvalbeheer (Suez, Vivendi Environnement, Electrabel…) : bedrijven uit deze sectoren leveren diensten die de consumenten eigenlijk niet kunnen missen.

· farmacie (UCB, Novartis…) : hoe de conjunctuur er ook voor staat, de bevolking heeft altijd medicamenten nodig. Bovendien garanderen patenten bij elk verkocht pilletje royalties aan de farmabedrijven die het betrokken medicament op de markt hebben gebracht.  

Een aandeel uit een zogenaamd defensieve sector is echter niet vrij van risico’s. Er zijn altijd factoren die roet in het eten kunnen komen gooien. In de farmaceutische sector kan er bijvoorbeeld wantrouwen ontstaan ten aanzien van de controle-autoriteiten en er kunnen twijfels rijzen over de doeltreffendheid van nieuwe medicamenten. 

De volatiele aandelen zijn het tegengestelde van defensieve aandelen, maar er bestaat geen vast omlijnde grens tussen beide noties. Ook de cyclische sectoren en aandelen zijn een tegenpool van de defensieve.