DEFENSIEF

Een defensieve belegging is een belegging die weinig risico's inhoudt, hetzij omdat er een kapitaalbescherming is, hetzij omdat ze op effecten mikt die erg weinig gevoelig zijn voor de economische schommelingen of belegt in bijzonder solide ondernemingen.