DECOTE

Voor een holding spreekt men van decote als de beurskoers ondergewaardeerd lijkt ten opzichte van de intrinsieke waarde van het aandeel, dit is de werkelijke waarde rekening houdend met de beurskoersen van de ondernemingen waarin de holding participaties aanhoudt.  

 Voor een vastgoedbevak is er sprake van een decote als de beurskoers minder bedraagt dan de geschatte handelswaarde van het vastgoed in de portefeuille.

Het omgekeerde van de decote is de premie.  

Bij gewone beursgenoteerde ondernemingen wordt de term decote ook wel gebruikt om aan te geven dat het aandeel ervan ondergewaardeerd is ten opzichte van de sectorgenoten of het sectorgemiddelde.