DAKFONDSEN OF FONDSENFONDSEN

De dakfondsen beleggen in andere fondsen.

Op basis van een aantal criteria zondert de beheerder een aantal fondsen af en hij haalt er diegene uit die hij de beste vindt op basis van twee modellen :  

- kwantitatief model : vergelijkt verschillende indicatoren (rendement, risico, stabiliteit van de prestaties)
- kwalitatief model : heeft oog voor de kwaliteit van het management, het beheer van de risico's, enzovoort.

Het voordeel van deze aanpak ligt in de "superdiversificatie", … maar een al te grote diversificatie beperkt ook de kansen om beter te doen dan het marktgemiddelde.  

Dakfondsen of fondsenfondsen worden ook wel eens paraplufondsen genoemd, maar die benaming is verwarrend omdat anderen ze gebruiken om er de fondsen mee aan te duiden die beleggen in verschillende compartimenten.