DAGORDER

Een beursorder wordt niet altijd onmiddellijk uitgevoerd. Dat is bv. het geval wanneer het order buiten de beursuren wordt ingegeven of bij limietorders, als de beurskoers de opgegeven limietprijs nog niet heeft bereikt. Het is dan handig om bij uw order een geldigheidstermijn op te geven.

Geeft u een beursorder als een dagorder in, dan is uw order enkel geldig gedurende die handelsdag. Is het order niet uitgevoerd tegen de sluiting van de handelsdag, dan wordt het automatisch geannuleerd.