CYCLISCH AANDEEL

Een cyclisch aandeel is een aandeel dat bijzonder gevoelig is voor economische cycli. Dat is met name het geval voor aandelen van bedrijven die producten en diensten leveren waarvoor de vraag erg afhankelijk is van de economie in de betrokken regio's. Meedeinend op de golven van de conjunctuur kunnen de koersen van cyclische aandelen ofwel sterk stijgen ofwel aanzienlijk dalen. De staalsector bijvoorbeeld staat bekend als een sector met cyclische aandelen.