CURRENT RATIO

Met de term current ratio verwijst men naar het resultaat van de deling van de lopende activa (schuldvorderingen op korte termijn, liquiditeiten, kortetermijnbeleggingen) door de kortetermijnschulden. Deze financiĆ«le ratio maakt het mogelijk te beoordelen in welke mate de onderneming in staat is om haar verplichtingen op korte termijn na te komen en om over voldoende liquiditeiten te beschikken om te kunnen draaien.