CUM WARRANT

Aan sommige obligaties hangt een warrant vast. Dat is een speciaal effect dat de bezitter ervan in staat stelt om tijdens een welbepaalde periode en tegen vooraf bepaalde voorwaarden een andere belegging te kopen : een andere obligatie, een aandeel, een bepaalde hoeveelheid goud… Om dit recht uit te oefenen moet men de warrant van de obligatie losmaken en aan de financiële tussenpersoon overhandigen.  

Zolang het recht niet is uitgeoefend zegt men dat de obligatie cum warrant noteert.

Als de limietdatum voor het uitoefenen van de warrant voorbij is, wordt ervan uitgegaan dat alle warrants werden onthecht. De koers van de obligatie daalt dan. Er wordt dan gezegd dat de obligatie ex-warrant noteert. In feite wordt de obligatie zo weer een gewone obligatie.